Activitats del curs 2022-2023

XX Jornada de la SCATERM

«La terminologia en l’educació: entre la innovació i l’abús»

31 de maig de 2023
Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC i virtual

 

Crònica de la XX Jornada de la SCATERM

La tarda del dimecres 31 de maig va tenir lloc, en format presencial i virtual, la XX Jornada de la SCATERM, amb el títol «La terminologia en l’educació: entre la innovació i l’abús». La jornada tenia dos objectius principals: d’una banda, analitzar la creació constant de terminologia pedagògica i el grau de comprensió per part de la comunitat educativa i, de l’altra, valorar l’ús de terminologia en diferents àrees de coneixement en l’educació. Per tal de tenir una visió polièdrica del tema, vam comptar amb intervencions de representants de la Societat Catalana de Pedagogia, de serveis educatius, d’universitats i del món editorial.

Els parlaments d’Ester Bonet, presidenta de la SCATERM, i de Nicolau Dols, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), van inaugurar la jornada i van donar pas a les dues taules rodones entorn de les quals s’estructurava la jornada. La primera taula es titulava «El desgast terminològic en l’àmbit pedagògic» i la va moderar Teresa Tort, membre de la Junta Directiva de la SCATERM. En aquesta taula, es van analitzar els efectes dels canvis constants en la terminologia d’aquest sector. Josep Serentill, president de la Societat Catalana de Pedagogia (SCP), remarcà que la llengua està en la base de tots els aprenentatges escolars i que, a més, és l’eina principal de cohesió social. Neus Lorenzo, vicepresidenta d’Investigació de la SCP, va mostrar-nos les respostes «políticament correctes» de la nova tecnologia del ChatGPT a la pregunta sobre l’abús terminològic en l’àmbit educatiu. També ens recordà que l’ús de certa terminologia dona control a les persones que la utilitzen. Rafel Lemus Arce, formador i docent de secundària a Catalunya, parlà sobre la funció de la terminologia en les àrees del coneixement a partir de la seva experiència professional. També comentà com les diferents lleis educatives, aprovades del 1970 al 2020, han anat variant la terminologia; es preguntà si en altres àmbits socials també hi ha tanta quantitat d’instruccions, i mostrà, així, la necessitat d’una formació bàsica per al professorat. Raquel Doñate Calpe, assessora del Servei d’Educació Plurilingüe del País Valencià, va fer referència a l’alumnat i les famílies com a part integrant dels canvis terminològics en l’educació i es va plantejar alguns dels objectius d’aquests canvis, com poden ser homogeneïtzar, eliminar doblets o reflectir l’enfocament inclusiu. Va cloure aquesta primera taula rodona un debat entre els ponents i el públic assistent.

Després de la pausa del cafè, va tenir lloc la segona taula rodona, que es titulava «Quina i quanta terminologia s’ha d’usar en els diferents nivells educatius?» i que va moderar Francesc Galera, membre de la Junta Directiva de la SCATERM. Rosa Estopà, directora del projecte Vocabulari Especialitzat Bàsic (VEB), ens explicà que el lèxic especialitzat arriba en els primers anys de vida. Tot seguit, presentà les fases de treball del VEB. Estopà creu que és necessari conèixer la llista de termes imprescindibles en cada nivell escolar i disposar de diccionaris especialitzats per a cada nivell educatiu. Finalment, ens presentà el glossari de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, de l’IEC, que dirigí M. Josep Cuenca, professora i membre de l’IEC. Núria Planas, professora de didàctica de les matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlà dels problemes d’ús en alguns termes matemàtics i va incidir en la diferència que hi ha entre saber la paraula (naming) i saber-la explicar (explaining), cosa que pot provocar desavantatges lingüístics. Alícia Almonacid, coordinadora de l’àmbit científic de l’editorial Barcanova, reflexionà sobre la difícil connexió que hi ha entre els currículums i els projectes editorials, així com del lèxic específic que arriba a l’alumnat. Finalment, apel·là a poder despertar l’interès i l’esperit crític dels alumnes. Finalment, un nou debat posà fi a aquesta segona taula rodona, en què es parlà de les relacions entre la política i les terminologies de l’educació.

Ester Bonet va ser l’encarregada de la cloenda de la sessió, durant la qual va recordar el concepte d’estrès terminològic, al qual s’havien referit alguns ponents, i va reprendre també el fet que les lleis són font d’una innovació terminològica a la qual ens hem d’adaptar, sense oblidar que els docents són els qui han de donar sentit a la paraula. Per acabar, va agrair la participació en aquesta vintena jornada a tots els ponents i també al públic assistent, tant presencial com virtual.

Podeu veure’n el vídeo complet en aquest enllaç.

 

Notícies relacionades

Crònica de la XX Jornada de la SCATERM (Terminàlia, núm. 27)

La terminologia en l’educació: entre la innovació i l’abús. Crònica de la XX Jornada de la Societat Catalana de Terminologia (Blog de la Revista de Llengua i Dret)