Activitats del curs 2010-2011

Activitats realitzades

V Seminari de Terminologia: «L’Establiment de paraules clau i la redacció d’índexs de llibre»
(Barcelona, 25 de novembre de 2010)
Tríptic del V Seminari Programa detallat

Data: 25 de novembre de 2010
Horari: De 10 a 14 hores
Lloc: Reial Acadèmia de Medicina, Sala Turó
C. del Carme, 47, de Barcelona
Vegeu el plànol
Inscripció: Envieu la butlleta d’inscripció emplenada per correu electrònic a l’adreça scaterm@iec.cat.
Per correu electrònic us confirmarem l’inscripció.
Quotes:
Socis de la SCATERM………………….
Membres i treballadors de l’IEC……..
Socis d’altres filials de l’IEC…………..
Estudiants universitaris………………..
Públic en general…………………………
gratuïta
gratuïta
20 €
20 €
40 €
El nombre de places és limitat i les places s’assignaran per ordre d’inscripció.

• Assemblea general ordinària de la Scaterm
Data: 15 de març de 2011
Hora: 16 hores
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans (C. del Carme, 47, Barcelona)
Documentació:    Ordre del dia Acta de l’Assemblea 2010

• Taula rodona «El concepte de terme»
Data: 15 de març de 2011
Hora: 17,30 hores
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans (C. del Carme, 47, Barcelona)

• IX Jornada de la SCATERM: «Terminologia i llenguatge jurídic» (Barcelona, 18 de maig de 2011)
Crida a les comunicacions