Presentació

La Societat Catalana de Terminologia, que des del gener del 2008 és societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una associació que vol afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, constituir una plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització de l’àmbit de la terminologia, promoure la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats terminològiques entre les persones usuàries i professionals de la terminologia i establir relacions amb altres organitzacions, associacions i institucions de finalitats semblants.


Díptic de la SCATERM (català)

Díptic de la SCATERM (castellà, anglès i francès)

 

Activitats

Les activitats regulars de la Societat són l’organització de jornades acadèmiques, la redacció de notícies sobre terminologia i llengua per a la pàgina web, la publicació de monografies sobre terminologia i l’edició de Terminàlia, una revista electrònica amb el doble perfil de revista divulgativa i de revista especialitzada amb avaluació d’experts.

 

Objectius

La SCATERM té els objectius següents:
1. Afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics.
2. Constituir una plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització de l’àmbit de la terminologia.
3. Promoure la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats terminològiques entre les persones usuàries i professionals de la terminologia.
4. Establir relacions amb altres organitzacions, associacions i institucions de finalitats semblants.