Presidència d’honor de la SCATERM

Presidenta d’honor de la SCATERM (des de març de 2019): M. Teresa Cabré Castellví

M. Teresa Cabré és doctora en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, on va ser professora (1984-1990) i catedràtica (1990-1994). Des del 1994, va ser catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i actualment n’és catedràtica emèrita. Va dirigir l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada d’aquesta universitat i també va ser directora del TERMCAT (1985-1988), i dels serveis de Lexicometria (1985-1987) i de Llengua Catalana (1988-1993) de la Universitat de Barcelona. Dirigeix la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF des del 2014. Ha publicat més d’un centenar d’articles i diversos llibres, com A l’entorn de la paraulaLa terminologia. Teoria, mètodes, aplicacions, traduït a tres llengües, i La terminologia: representació i comunicació. Ha escrit alguns llibres en col·laboració, com Lexicologia i semàntica, realitzat amb Gemma Rigau, i d’altres els ha coordinat (Caplletra) o dirigit (Cicle de conferències 1994-1995. Lèxic, corpus i diccionaris). Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1996), el Premi Internacional de Terminologia Eugen Wüster (2007) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2015).

President d’honor de la SCATERM (des de març de 2004): Salvador Reguant i Serra

Una vegada constituïda la segona Junta Directiva de l’ACATERM en l’Assemblea General ordinària el dia 26 de març de 2004, la nova presidenta, Mercè Lorente, va proposar la concessió de la categoria de president d’honor a Salvador Reguant i Serra, president sortint, proposta que es va acceptar unànimement. Quan l’ACATERM va esdevenir l’actual SCATERM, la presidència d’honor de Salvador Reguant es va mantenir.

Salvador Reguant i Serra (Súria, 1928- Barcelona, 2016) ingressà a l’Institut d’Estudis Catalans el 10 de gener de 1986, com a membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, en la Junta Directiva de la qual va exercir els càrrecs de vicepresident (1991-1992 i 1995-1998) i secretari (1989-1991). Va ser president de l’ACATERM del 15 de febrer de 2002 fins al 26 de març de 2004.

Catedràtic d’estratigrafia i geologia històrica de la Universitat de Barcelona. Va ser degà de la Facultat de Geologia i president de la Divisió III de Ciències Experimentals i Matemàtiques. Va participar com a expert en l’elaboració del Programa Internacional de Correlació Geològica, patrocinat per la UNESCO i la Unió Internacional de Ciències Geològiques, i va ser secretari i president del Comitè Espanyol. Va ser membre de la Subcomissió Internacional de Classificació Estratigràfica i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Com a investigador, va treballar en estratigrafia, paleontologia i llengua i comunicació en les ciències geològiques. Es va ocupar de la geologia històrica, dels problemes conceptuals en geologia i dels relacionats amb la difusió i comprensió de les ciències.