Activitats del curs 2016-2017

 

XIII Jornada de la SCATERM
«La terminologia abans de la Terminologia: del segle XIII al XVII»

30 de novembre de 2016
Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 – Barcelona

Crònica de la XIII Jornada de la SCATERM

La XIII Jornada de la SCATERM, que duia per títol «La terminologia abans de la Terminologia: del segle XIII al XVII», va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2016 a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Es va coorganitzar amb la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l’IEC, i el grup de recerca Sciència.cat, de la Universitat de Barcelona (UB), que treballa en el projecte «Ciència vernacla a la Corona d’Aragó i al seu context romànic (segles XIII-XVI)» (FFI2014-53050-C5-3-P).

Aprofitant l’avinentesa de l’Any Llull, la SCATERM va voler dedicar la jornada a Ramon Llull, figura innovadora i introductora de lèxic en diferents branques del saber, és a dir, de terminologia. Per això, la conferència principal, a càrrec de Lola Badia (UB), va tractar sobre l’aportació de Llull a la terminologia catalana, sobretot arran de la seva dedicació a la creació i difusió de l’Art, el seu sistema de pensament. M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC, que va inaugurar l’acte, també va destacar la figura de Llull com a font d’innovació terminològica. La inauguració també va comptar amb les paraules de benvinguda i agraïment de Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz, president de la SCATERM, i de Lluís Cifuentes, director del grup de recerca Sciència.cat, que alhora actuava com a representant de la SCHCT.

La resta de comunicacions de la jornada van girar entorn de l’estudi del lèxic català del període històric comprès entre l’època medieval, context de Ramon Llull, i l’edat moderna. Antònia Carré (Universitat Oberta de Catalunya) va demostrar que els diccionaris han incorporat una quantitat significativa de lemes erronis i definicions incorrectes com a conseqüència de males lectures o de la incomprensió dels termes emprats en els textos mèdics catalans dels segles XIII i XIV. Raimon Sebastian (UB) va investigar les fonts de consulta usades per Ferrer Saiol per a la traducció catalana de l’Opus agriculturae de Pal·ladi al segle XIV i va explicar com en va resoldre els problemes terminològics, cosa que sovint el va dur a construir un nou lèxic científic català provinent del llatí. Lluís Gimeno (Universitat Jaume I) ens va descobrir el manuscrit del tractat de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura del segle XIV i va explicar que, per entendre un manuscrit medieval, primer s’ha d’adscriure a una varietat diatòpica. Finalment, Pere Montalat (Oficines Lexicogràfiques de l’IEC) va descriure l’aportació que Joan Lacavalleria va fer a la terminologia catalana del segle XVII a través del diccionari Gazophylacium catalano-latinum: des dels processos de creació de nova terminologia en l’àmbit de les ciències naturals fins a la implantació d’aquest vocabulari científic a partir de l’anàlisi dels diccionaris de l’època. L’acte va ser moderat i conclòs per Lluís Cifuentes (UB).

En definitiva, la XIII Jornada de la SCATERM va constituir un punt de trobada per parlar de la terminologia des d’un punt de vista històric, i per demostrar que la creació i l’ús de termes es remunta a temps molt anteriors a l’estudi de la terminologia com a disciplina científica.

Podeu veure el vídeo de la XIII Jornada de la SCATERM fent clic aquí.

Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
Barcelona, desembre de 2016