Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia

El Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia és una publicació bimestral en línia que es va editar regularment des del mes de març del 2007 fins al juny del 2015. S’adreçava especialment a les persones sòcies de la SCATERM i, en general, a totes les persones interessades en la terminologia.

Aquesta publicació constava de diversos apartats fixos que contenien informacions relacionades amb la gestió de la Junta Directiva i amb la vida associativa, i també altres informacions relacionades amb el món de la terminologia (cròniques d’actes, ressenyes d’obres, comentaris terminològics, webs recomanats, agenda d’actes i novetats editorials).

En l’inici de la SCATERM (aleshores, ACATERM), es van publicar dos números d’un butlletí que tenia una estructura molt diferent els anys 2003 i 2004. A partir de l’any 2007, la Junta Directiva va tornar a recuperar la idea d’elaborar un butlletí d’informació de periodicitat bimestral i encetà una nova etapa d’aquesta publicació, corresponent als sis primers números apareguts, que va representar el període de consolidació d’aquesta publicació i va servir de base per a la segona etapa, iniciada a partir del número 7 (maig-juliol 2008), que coincidí amb l’ingrés a l’IEC com a societat filial i amb el canvi de nom de la societat, que va passar de denominar-se Associació Catalana de Terminologia (ACATERM) a Societat Catalana de Terminologia (SCATERM). Aquest fet va comportar també, lògicament, un canvi en el títol de la publicació, que va esdevenir Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia, i en l’oficialització de la publicació mitjançant la consecució, per primera vegada, de l’ISBN, que es feu extensiu als exemplars inicials amb un altre ISBN.

Consulteu tots els exemplars del Butlletí en aquesta pàgina.