Cronologia d’activitats de l’ACATERM

Curs 2007-2008
22.11.2007 II Seminari de l’ACATERM: «Tecnologia per al treball en terminologia»
08.10.2007 Reunió de la Junta Directiva
19.09.2007 Reunió de la Junta Directiva
Curs 2006-2007
25.05.2007 V Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i serveis lingüístics»
Programa Continguts
24.05.2007 Assemblea General ordinària
24.05.2007 Reunió de la Junta Directiva
19.10.2006 I Seminari de l’Acaterm: «Nou marc teòric i conseqüències en el treball terminològic»
Curs 2005-2006
29.06.2006 Assemblea General ordinària
24.11.2005 IV Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i traducció (2): traducció de productes informàtics»
ProgramaContinguts
Curs 2004-2005
29.06.2005 Reunió de la Junta
03.06.2005 III Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i consum: etiquetatge i publicitat de productes alimentaris»
Programa Continguts
03.06.2005 Assemblea General ordinària
01.06.2005 Reunió de la Junta Directiva
13.04.2005 Reunió de la Junta Directiva
07.03.2005 Reunió de la Junta Directiva
13.09.2004 Reunió de la Junta Directiva
Curs 2003-2004
21.06.2004 Reunió de la Junta Directiva
25.05.2004 Reunió de la Junta Directiva
26.03.2004 II Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i estandardització científica»
Ponències en pdf Teminologia química en català, A. Messeguer
Termes, cultura i tecnologies de la informació, Ll. Valverde
Curs 2002-2003
09.05.2003 I Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i traducció»