Activitats del curs 2011-2012

X Jornada de la Societat Catalana de Terminologia: «Els manlleus en la terminologia musical» (Barcelona, 24 de maig de 2012)
Tríptic de la Jornada
Data: 24 de maig de 2012
Horari: De 9 a 14 hores
Lloc: Institut d’Estudis Catalans, Sala Nicolau d’Olwer
C. del Carme, 47, de Barcelona
Vegeu el plànol
Inscripció: Envieu la butlleta d’inscripció emplenada per correu electrònic a l’adreça scaterm@iec.cat. Per correu electrònic us confirmarem la inscripció.
Quotes:
Socis de la SCATERM gratuïta
Socis de la Soc. Cat. de Musicologia gratuïta
Membres i treballadors de l’IEC gratuïta
Socis d’altres filials de l’IEC 20 €
Estudiants universitaris 20 €
Públic en general 40 €
El nombre de places és limitat i les places s’assignaran per ordre d’inscripció.

La X Jornada de la Societat Catalana de Terminologia abordarà el tema dels manlleus en la terminologia musical. L’objectiu d’aquesta trobada és reflexionar sobre la vitalitat del català en l’àmbit especialitzat de la música, valorant de quina manera utilitza els recursos propis de la llengua en la creació de paraules i el pes que hi tenen els manlleus.

Partint de la base que la terminologia musical catalana ha tingut, com les altres llengües europees, una marcada influència de l’italià en el terreny de la música clàssica, i que té una presència evident de l’anglès en el terreny musical popular actual, a la X Jornada SCATERM es vol discutir sobre formes i usos en la terminologia musical, tant des de la creació i la interpretació, com des de la indústria i la circulació dels productes relacionats amb la música.

Assemblea General ordinària
Data: 24 de maig 2012
Hora: 16.00 h en primera convocatòria i 16.30 en segona convocatòria
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans
Data: 17 de novembre de 2011, a les 10 hores
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans

Inscripció: butlleta d’inscripció

Continguts:

Assemblea extraordinària de la SCATERM

Data: 17 de novembre de 2011

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans

Butlleta de delegació de vot