V Seminari de Terminologia

V Seminari de Terminologia: «L’Establiment de paraules clau i la redacció d’índexs de llibre»
(Barcelona, 25 de novembre de 2010)
Qualsevol terminòleg passa molt de temps cercant informació, ja sigui per a determinar el sentit d’una expressió, per a definir l’arbre de camp o per a confirmar alguna dada secundària que ha sorgit durant la recerca lèxica.

L’índex és l’element principal d’informació i de cerca. Per aquest motiu, hem decidit explicar el procés de creació i redacció d’índexs. En aquest seminari ens centrarem en els índexs de llibre: com es fan, des d’un punt de vista conceptual i formal, i quina classe de referències poden oferir als lectors.

Els assistents gaudiran de la possibilitat d’ampliar o actualitzar coneixements sobre indexació del contingut dels llibres, de la mà d’experts en biblioteconomia i documentació i en redacció i correcció editorials.

Aquest seminari va dirigit a terminòlegs, però també pot ser especialment útil per als documentalistes, els tècnics editorials, els bibliotecaris i per a qualsevol altra persona interessada en la confecció d’índexs de llibres.

Tríptic del V Seminari Programa detallat

Data: 25 de novembre de 2010
Horari: De 10 a 14 hores
Lloc: Reial Acadèmia de Medicina, Sala Turó
C. del Carme, 47, de Barcelona               Vegeu el plànol
Inscripció: Envieu la butlleta d’inscripció emplenada per correu electrònic a l’adreça scaterm@iec.cat.
Per correu electrònic us confirmarem l’inscripció.
Quotes:
Socis de la SCATERM………………….
Membres i treballadors de l’IEC……..
Socis d’altres filials de l’IEC…………..
Estudiants universitaris………………..
Públic en general…………………………
gratuïta
gratuïta
20 €
20 €
40 €
El nombre de places és limitat i les places s’assignaran per ordre d’inscripció.