Activitats del curs 2009-2010

* IV Seminari de Terminologia: «Ortotipografia del llenguatge científic i tècnic»
(Barcelona, 11 de novembre de 2009)
* Presentació del número 0 de la revista Terminàlia
(Barcelona, 24 de febrer de 2010)
* Convocatòria per a les eleccions de la nova Junta Directiva de la SCATERM
(Barcelona, 16 de març de 2010)
* Assemblea General ordinària de la SCATERM
(Barcelona, 16 de març de 2010)
* Presentació de la col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia»
(Barcelona, 16 de març de 2010)
* Presentació de l’obra Terminologia i documentació: relacions i sinergies
(Barcelona, 16 de març de 2010)
* I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics
(Barcelona, del 6 d’abril al 10 de juny de 2010)
* VIII Jornada de la SCATERM: «Terminologia, neologia i traducció»
(Vic, 13 de maig de 2010)