La Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) va presentar els dies 1 i 2 de juny d’enguany, a la ciutat de Quebec (Canadà), la VII Jornada Científica de Realiter: «Multilingüisme i pràctiques terminològiques», i la I Jornada Tecnològica de Realiter: «Eines per al treball terminològic en xarxa», organitzades per l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, membre institucional de Realiter que aquest any celebra el seu cinquantè aniversari, amb la col·laboració de la Universitat Laval.

Totes dues jornades van comptar amb la participació activa d’una nombrosa representació de la terminologia catalana. Gràcies en bona part a les gestions fetes per la SCATERM i la Secció Filològica a favor d’una presentació conjunta de la terminologia catalana, les comunicacions presentades a la Jornada Científica es van poder llegir en un mateix bloc i de manera consecutiva, cadascuna de les quals va mostrar un aspecte diferent i complementari de la terminologia catalana.

Així, M. Teresa Cabré va presentar la comunicació introductòria «Aportacions de la terminologia catalana a la terminologia general: una valoració de conjunt», en la qual va parlar del context sociopolític en què ha nascut la terminologia catalana i les diverses facetes en què s’ha anat desenvolupant segons els àmbits d’actuació (institucional, administratiu, universitari).

A continuació, Sílvia Llovera (tècnica del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC i vocal de la SCATERM) i Mercè Lorente (directora de l’IULA i editora en cap de la revista Terminàlia) van llegir la comunicació «Noves pràctiques en la producció terminològica per a unes universitats multilingües», elaborada conjuntament amb els Serveis Lingüístics de la UB, el Servei de Llengües de la UAB i l’IULA de la UPF, i presentada en nom de la Xarxa Vives d’universitats. En aquesta comunicació van presentar la tasca duta a terme en el món universitari, des dels serveis lingüístics o des dels departaments pel que fa a la creació de recursos i eines terminològics, l’elaboració de tesis sobre terminologia, els nous plantejaments teòrics i pràctics, i el treball en xarxa.

Finalment, M. Antònia Julià, del TERMCAT, va presentar la comunicació «La mise à jour du travail terminologique», en què va exposar l’experiència del TERMCAT en la posada al dia del treball terminològic, a mitjançant la presentació de diverses activitats que tenen en comú un component d’innovació i la voluntat d’afegir valor als productes i als serveis oferts als usuaris.

En la Jornada Tecnològica es van presentar quatre eines, dues de les quals formen part de la producció terminològica catalana: el gestor TERMINUS de l’IULA (UPF), concebut com a eina integral per a la producció terminològica, i el gestor terminològic del TERMCAT, el GDT , que forma part de la seva plataforma web per al treball terminològic.

Imatges cedides per Realiter

Àngels Egea (Serveis Lingüístics de la UB)