imatge-enllaç cit

El 22 de gener l’Observatori de Neologia va celebrar el 25è aniversari amb la presentació de la Neolosfera, un blog dedicat a difondre els neologismes que l’Observatori recull des de 1989.

Cada entrada del blog presenta un neologisme lexicogràfic nou que es pot haver format de maneres diferents: per exemple, paraules manllevades d’altres llengües (indie), paraules noves formades amb prefixos (copagament) i sufixos (exitósosa) o bé paraules que ja existeixen però que han incorporat un significat nou (cúpula). Les entrades inclouen informació gramatical bàsica, el tipus de neologisme de què es tracta, contextos en què s’ha recollit la paraula, així com una petita explicació relacionada amb la formació o l’ús de la paraula.

L’objectiu de la Neolosfera és acostar al públic general la tasca que l’Observatori de Neologia porta a terme des de fa vint-i-cinc anys i mostrar els mecanismes que la llengua catalana empra per a cobrir les necessitats denominatives i expressives amb què es troba.

Font: Obneo

CiT, el nou portal terminològic de l’IEC

 

imatge-enllaç cit El dia 21 de gener es va presentar el portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), un projecte de de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans que posa a l’abast de tothom obres terminològiques publicades per l’IEC o vinculades a aquesta institució.Aquest projecte ha comportat la digitalització d’obres que ja estaven exhaurides, com Novetat i llenguatge de Lluís Marquet, o d’obres que ja no es tornaran a imprimir en paper, com el Diccionari enciclopèdic de medicina o el Diccionari de geologia (publicats anteriorment per Enciclopèdia Catalana, que n’ha cedit els drets a l’IEC). També aplega obres més recents, com el Diccionari jurídic.

El portal consta de tres parts: BiblioCiT, biblioteca en línia que permet fer consultes a cadascuna de les obres que integren aquest portal; CercaCiT, interfície que permet la cerca simultània a totes les obres del portal (encara que actualment només fa la cerca a un conjunt reduït), i ContextCiT, cercador personalitzat de Google que fa cerques dins les publicacions científiques periòdiques que recull l’Hemeroteca Científica Catalana, que actualment conté més de disset mil articles científics.

Font: Vocabulària