El número 27 de la revista Terminàlia s’ha publicat el 30 de juny de 2023. Aquest número inclou quatre articles: un sobre les estratègies metodològiques emprades per a l’elaboració d’un diccionari sobre incendis forestals adreçat a personal expert, que ha redactat Adriana Gil Puig (en català); un altre sobre la rellevància d’un diccionari gastronòmic cultural i la variació terminològica centrat en el cas del Diccionario gastronómico de hongos mexicanos, que signen Laura Gabriela Linares, Amaranta Ramírez-Terrazo i Marisela Colín (en espanyol); un tercer que consisteix en una anàlisi dialectològica de l’Observatorio de Palabras de la Real Academia Española via Twitter, escrit per Julia Elena Pardo (en espanyol), i el darrer descriu i classifica les unitats terminològiques metafòriques en el mercat de les flors tallades i el signa Sangzhu Zhaxi (en espanyol).

El dossier d’aquest número està dedicat a la terminologia de la intel·ligència artificial. Conté una entrevista a Ramon López de Mántaras i Badia, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i director de l’Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial, així com tres articles que parlen de la lingüística quantitativa i les lleis lingüístiques, el Projecte AINA i la intel·ligència artificial aplicada a les llengües minoritzades, respectivament. Seguidament, hi ha les cròniques de dues activitats: la XX Jornada de la SCATERM: «La terminologia en l’educació: entre la innovació i l’abús» i les Tertúlies Terminològiques de RITerm. Tanca el número una semblança de Juan Carlos Sager (1929-2021), especialista en les tecnologies del llenguatge.

Podeu consultar la revista fent clic en aquest enllaç.