La SCATERM, juntament amb altres diverses societats i acadèmies de l’àmbit estatal, està vinculada a l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), la jornada anual de la qual va tenir lloc enguany a la seu de la delegació d’Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) a Donostia.

La platja de la Concha cau lluny de Barcelona, però escoltar una part de la benvinguda a la XXII Jornada AETER en eusquera ens va fer sentir com a casa. El president d’AETER, Joaquín García Palacios, i el president d’Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, van precedir l’extensa oferta de reflexions que va omplir el matí i la tarda del 3 de novembre passat. Sobre el tema de la jornada, «Pérdida de dominios terminológicos: estrategias colaborativas para su recuperación e implantación», es van fer aportacions interessants que van posar de manifest justament la necessitat de compartir recursos entre les llengües a l’hora de detectar la necessitat de neologismes en qualsevol àmbit professional.

Aquí només dibuixarem unes pinzellades breus de cadascuna de les exposicions de la jornada. En primer lloc, Elea Giménez, coordinadora del CSIC Es-Ciencia i del Proyecto TERESIA, va destacar que en els últims anys s’estan desplegant normatives que pretenen contrarestar l’hegemonia de l’anglès en la producció terminològica mundial a partir de la implantació d’una nova avaluació dels continguts científics que afavoreixi el multilingüisme. En aquest sentit, el TERESIA és el fruit de l’esforç de col·laboració entre organismes diversos per aportar terminologia en espanyol en els entorns científics i tecnològics.

A continuació, Étienne Quillot, responsable de la Delegació General de la Llengua Francesa i les Llengües de França del govern francès, va fer un repàs de les polítiques lingüístiques de suport al francès en els organismes públics i va explicar la metodologia de treball per a la creació del llenguatge d’especialitat en francès, basat en la participació majoritària d’experts en grups de treball. Malgrat l’èxit de difusió dels termes francòfons en el sector públic, un repte que han detectat és el menor grau d’implantació dels neologismes per part dels professionals del sector privat.

L’última ponència del matí va anar a càrrec d’Elena Montiel, professora de la Universitat Politècnica de Madrid, que va explicar el projecte INESData per a la investigació d’espais de dades a l’Estat espanyol. Aquesta línia de treball, finançada per la Unió Europea (UE), té com a objectiu que la compartició de dades sigui segura i, en aquest context, caldran —segons Montiel— vocabularis de metadades i descripció de relacions semàntiques perquè siguin comprensibles per a la intel·ligència artificial. Una bona notícia d’aquesta línia de treball és que està previst que cobreixi les necessitats específiques de les «llengües espanyoles».

Després de la pausa per dinar, Rosa Estopà, membre del Grup IULATERM i vicepresidenta de la SCATERM, va presentar dos projectes sobre terminologia, lexicografia i aprenentatge: el VEB (Vocabulari Especialitzat Bàsic) i el LEXMED, sobre la construcció dinàmica del significat terminològic a través d’un corpus lexicogràfic escolar. Els objectius d’aquests projectes són, d’una banda, establir la relació entre l’ús del lèxic i la construcció de significat i, de l’altra, oferir patrons per a diccionaris especialitzats.

A continuació, Jorge M. Porras-Garzón, també membre del Grup IULATERM, presentava el projecte Guaita Terminològica, liderat per Mercè Lorente i impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans, que consisteix en un recurs per fer prospecció terminològica i per afavorir-ne la implantació a partir d’avançar-se a la difusió dels préstecs en altres llengües. En concret, es parteix del buidatge de revistes d’especialitat en anglès i es deriven les necessitats terminològiques detectades al TERMCAT perquè elaborin propostes d’adaptació al català que puguin incorporar-se ràpidament en els llenguatges d’especialitat.

L’última ponència va anar a càrrec de Gloria Martínez Lanzán i Miguel Ibáñez Rodríguez, de la Universitat de Valladolid, que van explicar el procés de construcció de la base de dades ENOTERM, que conté uns mil cinc-cents termes específics del món del vi.

Per acabar, va tenir lloc un fòrum de discussió compost per Xusto Rodríguez, de Lingua USC; Jordi Bover, del TERMCAT; Étienne Quillot, de DG de la Llengua Francesa, i dirigit per Iker Etxebeste, cap del Departament de Terminologia d’UZEI. Durant aquest debat es van proposar diverses estratègies per afrontar els «Reptes a l’hora d’abordar les llacunes de cobertura temàtica als bancs terminològics». En destaquem tres: cooperació en els processos de detecció de noves necessitats terminològiques entre llengües pròximes, participació directa dels agents protagonistes d’un àmbit de coneixement en la creació dels termes i, finalment, introducció de la terminologia pròpia en les fonts de consulta sectorial (apps, manuals acadèmics, revistes especialitzades…).

Si voleu aprofundir en el contingut de la XXII Jornada AETER, properament es podrà visionar el vídeo de les presentacions a la pàgina web d’UZEI.

 

Teresa Tort Videllet

Representant de la SCATERM a la Jornada AETER