El número 28 de la revista Terminàlia s’ha publicat el 30 de desembre de 2023. Aquest número inclou quatre articles: un sobre la terminologia de la ciberseguretat, que signa Marta Grané Franch (en català); un altre sobre les sigles mèdiques catalanes, que ha redactat Adéla Koťátková (en català); un en el qual s’estudia l’esforç que comporta el processament de neònims, neologismes i unitats no neològiques, que han elaborat Alexandra Suaza Restrepo, Óscar Andrés Calvache Dulce, Jorge Enrique Jiménez Marín i Mercedes Suárez de la Torre (en anglès), i un en el qual es reflexiona sobre la psicolingüística experimental com a enfocament per a l’estudi de la creació lèxica, escrit per Carmen Varo Varo, Amparo García Cabello de Alba i Tatiana S. Denisenko (en anglès).

En aquest número, el dossier està dedicat a les polítiques lingüístiques universitàries i conté una entrevista a Michele Gazzola, professor de polítiques públiques de la Universitat de l’Ulster. A continuació, hi ha les cròniques de sis activitats sobre llengua i terminologia que han tingut lloc durant els mesos d’octubre i novembre d’enguany. Clou el número una semblança de Mercè Durfort (1943-2022), professora de biologia de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, que va ser un referent en la defensa del català en la recerca i la universitat.

Podeu consultar la revista fent clic en aquest enllaç.