El proper mes de juny finalitza el mandat de l’actual Junta Directiva de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM). Per aquest motiu, tal com estableixen l’article 6 dels Estatuts i els articles 8 i 14 del Reglament de règim interior, es convoquen eleccions a la Junta Directiva de la SCATERM, que tindran lloc, juntament amb l’Assemblea General ordinària anual, el dia 20 de juny.

Recordeu que es poden presentar candidatures presidencials (amb els quatre càrrecs directius principals, com a mínim; article 14.2 del Reglament) i també candidatures individuals a vocal (article 14.3 del Reglament). Són elegibles tant els socis individuals com els que representen els socis col·lectius. En aquest segon cas, cal tenir en compte que la participació en la Junta Directiva és a títol personal. Tingueu present que la Junta de la SCATERM es reuneix telemàticament un cop al mes a fi d’organitzar activitats, com jornades i convocatòries de premis, i preparar publicacions relacionades amb la terminologia. Podeu consultar els Estatuts vigents de la Societat i també el Reglament de règim interior.

Si esteu interessats a formar part de la Junta de la SCATERM, podeu formalitzar les vostres candidatures enviant un correu amb l’assumpte «Renovació de Junta (SCATERM)» a l’adreça scaterm@iec.cat. Teniu temps fins al 31 de maig.