Totes les juntes directives

Onzena Junta Directiva (20.6.2024- )
Presidència: Ester Bonet Solé
Vicepresidència: Rosa Estopà Bagot
Secretaria: Laia Vidal Sabanés
Tresoreria: Francesc Galera i Porta
Vocalia de Comunicació: Joan Puig Malet
Vocalia: Imma Sas
Delegada de l’IEC: Mercè Lorente i Casafont
Secretària administrativa: Verònica Campos

Desena Junta Directiva (29.6.2021-19.6.2024)
Presidència: Ester Bonet Solé
Vicepresidència: Rosa Estopà Bagot
Secretaria: Teresa Tort Videllet
Tresoreria: Francesc Galera i Porta
Vocalia de Comunicació: Joan Puig Malet

Teresa Miret i Mestre (fins al 29.6.2021)

Vocalia de Publicacions: Mireia Trias i Freixa
Delegada de l’IEC: Mercè Lorente i Casafont
Secretària administrativa: Verònica Campos
Blanca Betriu (fins al 29.6.2021)

Novena Junta Directiva (16.6.2016-18.6.2020)
Presidència: Miquel-Àngel Sànchez i Fèrriz
Vicepresidència: Judit Feliu i Cortès
Secretaria: Mireia Trias i Freixa
Tresoreria: Teresa Miret Mestre
Vocalia de Comunicació: M. Amor Montané March
Vocalia de Terminàlia: Ester Bonet Solé
Delegada de l’IEC: Mercè Lorente i Casafont
Secretària administrativa: Blanca Betriu

Vuitena Junta Directiva (amb modificacions del 18.6.2015)
Presidència: Jaume Martí i Llobet
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Vicepresidència: Teresa Miret i Mestre
Secretaria: Ester Bonet i Solé
[Servei Lingüístic UFEC]
Tresoreria: M. Teresa Miret i Mestre
Vocalia de Comunicació: Agustí Espallargas i Majó
[Servei d’Assessorament Lingüístic, Parlament de Catalunya]
Vocalia de Butlletí i Web Àngels Egea Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia de coordinació amb la IATE Miquel-Àngel Sànchez i Fèrriz
Vocalia de Publicacions: Vacant
Delegat de l’IEC Josep Moran Ocerinjauregui
Secretària administrativa: Blanca Betriu

Vuitena Junta Directiva (des del 24.5.2012)
Presidència: Jaume Martí i Llobet
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Vicepresidència: Judit Freixa i Aymerich
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Secretaria: Ester Bonet i Solé
[Servei Lingüístic UFEC]
Tresoreria: Teresa Miret i Mestre
Vocalia de Gestió d’Activitats: Elisenda Vilajoliu Galceran
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia de Programació d’Activitats: Òscar Aznar Alemany
Vocalia de Comunicació: Agustí Espallargas i Majó
[Servei d’Assessorament Lingüístic, Parlament de Catalunya]
Vocalia de Publicacions: Miquel-Àngel Sànchez i Fèrriz
Vocalia del Butlletí: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia del Web: vacant
Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré i Castellví
Secretària administrativa: Blanca Betriu

 


Reestructuració de la Junta Directiva aprovada els dies 11.2.2011 i 20.5.2011
Presidència: Jaume Martí i Llobet
Vicepresidència: Lluc Potrony i Julià (fins a 11.2.2011) [Servei de Llengües, UAB] Judit Freixa i Aymerich [Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Secretaria: Josep M. Jovells i Salvia (fins al 23.9.2011)

Josep M. Mestres i Serra (des del 23.9.2011)

Tresoreria: Josep M. Mestres i Serra (fins al 23.9.2011)

Teresa Miret i Mestre

Vocalia d’Activitats: Lluc Potrony i Julià (fins al 17.6.2011) [Servei de Llengües, UAB] Patricia Lara Vitri Vives (interina des de  17.6.2011)
Vocalia de Comunicació: Agustí Espallargas i Majó
[Servei d’Assessorament Lingüístic, Parlament de Catalunya]
Vocalia de Publicacions: Joan M. Romaní i Olivé 
Vocalia del Butlletí: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia del Web: Sílvia Llovera i Duran
[Servei de Llengües i Terminologia, UPC]
Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré i Castellví
Secretària administrativa: Maria Torras i Bozzo Eva Espinós Lafuente

Setena Junta Directiva (des del 16.3.2010)
Presidència: Jaume Martí i Llobet
Vicepresidència: Lluc Potrony i Julià
[Servei de Llengües, UAB]
Secretaria: Josep M. Jovells i Salvia
Tresoreria: Josep M. Mestres i Serra
Vocalia d’Activitats: Lluc Potrony i Julià
[Servei de Llengües, UAB]
Vocalia de Comunicació: Agustí Espallargas i Majó
[Servei d’Assessorament Lingüístic, Parlament de Catalunya]
Vocalia de Publicacions: Joan M. Romaní i Olivé
Vocalia del Butlletí: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia del Web: Sílvia Llovera i Duran
[Servei de Llengües i Terminologia, UPC]
Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré i Castellví
Secretària administrativa: Maria Torras i Bozzo
Eva Espinós Lafuente

Sisena Junta Directiva (del 29.5.2008 al 16.3.2010)
Presidència: Jaume Martí i Llobet
Vicepresidència: Lourdes Pascual i Gargallo
[Servei de Llengües i Terminologia, UJI]
Secretaria: Francesc Galera i Porta
[Servei de Llengües, UAB]
Tresoreria: Josep M. Mestres i Serra
Vocalia de la Revista: Marc Barracó i Serra
[Departament de Mecànica de Fluids. ETSEIB-UPC]
Vocalia del Butlletí: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia del Web: Sílvia Llovera i Duran
[Servei de Llengües i Terminologia, UPC]
Reestructuració amb el vistiplau de l’Assemblea General (29.5.2009)
Presidència: Jaume Martí i Llobet
Vicepresidència: Lourdes Pascual i Gargallo
[Servei de Llengües i Terminologia, UJI]
Secretaria: Francesc Galera i Porta
(fins a l’1.4.2009)
[Servei de Llengües, UAB]
Josep M. Jovells i Salvia (interí des de l’1.4.2009)
Tresoreria: Josep M. Mestres i Serra
Vocalia d’Activitats: Lluc Potrony i Julià (interí des del 18.5.2009)[Servei de Llengües, UAB]
Vocalia de Comunicació: Agustí Espallargas i Majó (interí des del 19.6.2009)
[Serveis d’Assessorament Lingüístic, Parlament de Catalunya]
Vocalia de Publicacions: Marc Barracó i Serra
[Departament de Mecànica de Fluids. ETSEIB-UPC]
Vocalia del Butlletí: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia del Web: Sílvia Llovera i Duran
[Servei de Llengües i Terminologia, UPC]
Vocalia sense adscripció: Francesc Galera i Porta (des del 18.5.2009)
[Servei de Llengües, UAB]
Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré i Castellví

[Serveis Lingüístics, UB]

Secretaria administrativa: Maria Torras i Bozzo

Cinquena Junta Directiva (del 24.5.2007 al 29.5.2008)
Presidència: Jaume Martí i Llobet
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Vicepresidència: Lourdes Pascual i Gargallo
[Servei de Llengües i Terminologia, UJI]
Secretaria: Francesc Galera i Porta
[Servei de Llengües, UAB]
Tresoreria: M. Rosa Mateu i Martínez
Vocalia 1: Marc Barracó i Serra
[Departament de Mecànica de Fluids. ETSEIB-UPC]
Vocalia 2: Marta Juncadella i Fortuny
[Serveis Lingüístics, UB]

Quarta Junta Directiva (del 29.6.2006 al 24.5.2007)
Presidència: Pilar Sánchez-Gijón
[Departament de Traducció i d’Interpretació, UAB]
Vicepresidència: M. Magdalena Ramon i Andreu
[Servei Lingüístic, UIB]
Secretaria: Marta Estella i Clota
[Servei de Llengües, UAB]
Tresoreria: M. Rosa Mateu i Martínez
Vocalia 1: Marta Juncadella i Fortuny
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia 2: Jaume Martí i Llobet
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]

Tercera Junta Directiva (del 3.6.2005 al 29.6.2006)
Presidència: Mercè Lorente i Casafont
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Vicepresidència: Xavier Fuentes i Arderiu
Secretaria: Marta Estella i Clota
[Servei de Llengües, UAB]
Tresoreria: Ester Bonet i Solé
[Serveis Lingüístics, UFEC]
Vocalia 1: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Vocalia 2: M. Magdalena Ramon i Andreu
[Servei Lingüístic, UIB]
Vocalia 3: Pilar Sánchez-Gijón
[Departament de Traducció i d’Interpretació, UAB]

Segona Junta Directiva (del 26.3.2004 al 3.6.2005)
Presidència: Mercè Lorente i Casafont
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Vicepresidència: Xavier Fuentes i Arderiu
Secretaria: Àngels Egea i Puigventós
[Serveis Lingüístics, UB]
Tresoreria: Ester Bonet i Solé
[Servei Lingüístic, UFEC]
Vocalia 1: Marta Estella i Clota
[Servei de Llengües, UAB]
Vocalia 2: Sílvia Llovera i Duran
[Servei de Llengües i Terminologia, UPC]
Vocalia 3: Pilar Sánchez-Gijón
[Departament de Traducció i d’Interpretació, UAB]
Vocalia 4: Joan Vilarnau i Dalmau

Primera Junta Directiva (del 15.2.2002 al 26.3.2004)
Presidència: Salvador Reguant i Serra
Vicepresidència: Mercè Lorente i Casafont
[Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
Secretaria: Ester Bonet i Solé
[Servei Lingüístic, UFEC]
Tresoreria: Montse Casabó i Masip
Vocalia 1: Lídia Cámara de la Fuente
[STAR, Servicios Lingüísticos]
Vocalia 2: Sílvia Llovera i Duran
[Servei de Llengües i Terminologia, UPC]
Vocalia 3: Bartomeu Prior i Romero
[Servei de Llengües i Terminologia, UJI]
Vocalia  4: Joan Vilarnau i Dalmau

Comissió gestora (del 18.5.2001 al 15.2.2002)
Ester Bonet i Solé [Servei Lingüístic, UFEC]
Rosa Colomer i Artigas [TERMCAT, Centre de Terminologia]
Marta Estella i Clota [Gabinet de Llengua Catalana, UAB]
Mercè Lorente i Casafont [Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF]
M. Rosa Mateu i Martínez
[Servei de Llengües i Terminologia. UPC]
Bartomeu Prior i Romero [Servei de Llengües i Terminologia, UJI]